2023-01-01

UWAGA!!!
Od dnia 01.01.2023 r. moduł Fakturnik (wystawianie faktur) zostaje wyłączony.
Aktualnie faktury są wystawiane w systemie Softlab WEB.
W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z opiekunem z zespołu księgowego GT


2022-03-31

W module Fakturnik zaktualizowano generowane pliki JPK_FA do wersji 4 (obowiązuje od 01.04.2022 r).


2021-06-10

Dodano w module Fakturnik możliwość wpisania ilości z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
2021-01-23

Dodano konieczność wyrażenia zgody na przesłanie dokumentu drogą elektroniczną podczas pobierania dokumentów płacowych.
2020-06-21

Odświeżono wygląd aplikacji. Zmieniono stronę logowania. Zastosowano nową czcionkę. Zmieniono wygląd kontrolek.
W module Fakturnik dodano zakładkę do obsługi nowego pliku JPK_V7, który zacznie obowiązywać od 1.10.2020 r. (aktualnie zakładka jest wyłączona)
W module Fakturnik dodano pole BDO, pozwalające na wyświetlanie numeru rejestrowego Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami numer powinien być umieszczany na fakturach. Numer jest pobierany z systemu księgowego.
2019-12-01

W module Fakturnik zaktualizowano generowane pliki JPK_FA do wersji 3 (aktualnie obowiązująca).
Zmieniono sposób tworzenia faktur zaliczkowych i końcowych (dostosowanie do JPK_FA(3)).
Aktualnie przy tworzeniu faktury zaliczkowej i końcowej należy wskazywać wcześniejsze faktury zaliczkowe.
2019-10-12

W module Fakturnik dodano informację o mechanizmie podzielonej płatności na fakturze.
Poprawiono błąd zamiany kropek na przecinki w polu opisu wiersza faktury.
2019-02-22

W module Fakturnik dodano kod SWIFT banku dostawcy na wydruku faktury.
Poprawiono zapisywanie pliku pdf faktury (z automatu podpowiada się rozszerzenie *.pdf).
2018-09-01

W module Fakturnik udostępniono możliwość wprowadzania ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
2018-08-04

W module Fakturnik usprawniono mechanizm nadawania numerów faktur. Aktualnie aplikacja automatycznie uzupełnia "dziury" w numeracji faktur.
2018-06-30

Dostosowano moduł Fakturnik do wymogów raportowania za pomocą JPK_FA.
Na fakturze można wprowadzić dodatkowe informacje niezbędne dla JPK_FA.
Wprowadzono możliwość generowania plików JPK_FA.
2015-09-20

Dodano komunikat informujący użytkownika o próbie złożenia wniosku urlopowego ponad posiadany limit.
Na listach wniosków niezatwierdzonych i historycznych dla wniosków przekraczających limit urlopowy wyświetlany jest stosowny komunikat.
Dodano informację o limitach dotyczacych urlopu na żądanie.
Wprowadzono możliwość wyświetlania logo firmy.
W module Fakturnik dodano śledzenie operacji związanych z generowaniem pliku wymiany dla systemu AX
2013-12-13

Dla administratorów portalu dodano możliwość generowania raportu rozliczonych absencji pracowników za podany okres w postaci pliku *.csv.
Plik ten można otwierać za pomocą programu Microsoft Excel.
2013-03-09

Dodano możliwość szyfrowania pasków płacowych. Użytkownik może zaszyfrować pasek płacowy zaznaczając opcję "szyfrowany" i wprowadzają własne hasło. Pasek zosatnie spakowany do archiwum zip i zaszyfrowany algorytmem AES256. Po otrzymaniu paska na skrzynkę pocztową można go rozpakować podając wprowadzone w portalu hasło. W szczególnych przypadkach konieczne może być zainstalowanie programu do obsługi archiwów zip.
Dla administratorów portalu dodano możliwość filtrowania historii wniosków.
Zmieniła się również szata graficzna portalu.
2012-11-05

Dodano możliwość wyfiltrowania niezatwierdzonych wniosków bezpośrednio podwładnych pracowników
2012-10-27

Wprowadzono nowe funkcjonalności:
- resetowanie hasła za pomocą poczty elektronicznej
- blokowanie konta na określony czas po kilkukrotnym wprowadzeniu złego hasła (standardowo po 5 błędnych logowaniach
- wprowadzono absencję urlop na żądanie
- blokowanie akcji na wnioskach odbywa się od drugiego dnia absencji by umożliwić obsługę wniosków o urlop na żądanie w dniu ich zgłoszenia
2012-05-18

Zmiana wyglądu Portalu pracowniczego.
2012-05-12

Dodano możliwość pobierania pasków płacowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. W portalu zgłasza się chęć otrzymania paska płacowego, a następnie w ciągu ok. 15 min pasek jest generowany i przesyłany na podaną wcześniej skrzynkę email. Funkcjonalność dostępna jest tylko dla użytkowników, którzy wyrazili pisemną zgodę na otrzymywanie elektronicznych pasków płacowych.
2011-12-12

Dodano kalendarz wspomagający proces decyzyjny przełożonego. Wyświetlane są wnioski wszystkich podwładnych z informacją o statusie i rodzaju absencji. Najechanie kursorem na wybrany dzień spowoduje wyświetlenie dymka z z nazwą statusu i rodzaju absencji. Kalendarz wyświetlamy przyciskiem Pokaż kalendarz, a ukrywamy Ukryj kalendarz.
2011-09-19

Wprowadzono możliwość zmiany języka interfejsu na angielski. Dane niestety nie są tłumaczone.
2011-08-26

Wprowadzono możliwość zadawania pytań dotyczących wniosków urlopowych. Przy każdym wniosku znajduje się przycisk "Dyskusja" po naciśnięciu którego pokazuje się forum dyskusyjne gdzie możemy zadawać pytania. Każdy dodany wpis powoduje wysłanie powiadomienia do wybranego adresata za pomocą email. Dopisywanie wiadomości jest możliwe jedynie przy tych wnioskach, które dotyczą jeszcze nierozpoczętych absencji.